Què és l’economia social i solidària?

Activitat econòmica que es du a terme sota criteris democràtics, participatius, respectuosos amb el medi ambient i socialment responsables. Es tracta d’una economia al servei de les persones, basada en la cooperació i el bé comú i regida per principis de transparència i bon govern.

Pot ser qualsevol iniciativa social, realitat, experiència, projecte econòmic de diferents moments del procés productiu, tan en la producció, elaboració, cultiu, comercialització, consum, inversió, gestió de recursos, assignació d’excedents... que funcionen sota lògiques democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi ambient i el territori.