PROSPECCIÓ

PROSPECCIÓ INFORMACIÓ DESCARREGAR

PAE Pla de l’Estació

Promoció i dinamització de polígons d'activitat econòmica

Anàlisi del pla de l'estació

Descarregar

Anàlisi DALEPH 2010

En aquest document es presenten aquelles idees i informacions obtingudes en el procés qualitatiu del treball. L’objectiu és poder aprofundir en el coneixement de la realitat socioeconòmica de Santa Margarida i els Monjos, així com matisar o detallar altres informacions quantitatives. Per tant, i partint de l’anàlisi quantitativa elaborada en la diagnosi socioeconòmica, s’ha procedit a la realització d’un dictamen qualitatiu per tal d’identificar aquells aspectes rellevants per al desenvolupament econòmic i social de Santa Margarida i els Monjos, així com per conèixer en més detall les tendències del mercat de treball del municipi.

Descarregar

Informació general mercat de treball (Informes Mancomunitat)

L'increment poblacional de Santa Margarida i els Monjos s'ha aturat.
En els darrers anys, la taxa de creixement s'havia situat per sobre del 3% i, a l'any 2010, la taxa és negativa ja que hi ha hagut una reducció de 56 habitants. En canvi,
les taxes de creixement de la població a l'Alt Penedès i Catalunya són positives. La població estrangera es
xifra en 1.087 persones, un 11% menys que a l'any 2009, on 2 de cada 3 són procedents de l'Àfrica.

Descarregar